Υλικό

Οδηγός αναγνώρισης και αντιμετώπισης των πιο κοινών περιπτώσεων άμεσης υποβάθμισης των νησιωτικών υγροτόπων της Ελλάδας.

Πρακτικά του διεθνούς διαδικτυακού συνεδρίου “Το περιβαλλοντικό δίκαιο αντιμέτωπο με την περιβαλλοντική κρίση” του WWF Ελλάς και του επιστημονικού περιοδικού «Νόμος + Φύση».